Deze batterij gevoede schakelaars kunt u in uw Casambi netwerk gebruiken. Ze worden inclusief afdekraam gebruikt en ze passen niet in andere schakelaar serie. In tegenstelling tot de gewone kinetische schakelaars voelt u tijdens het drukken op de taster slechts een licht klikje, dat komt omdat dit model geen zend-energie hoeft op te wekken.
Casambi-Enocean-profiel-keuze-1

* Indien u niet weet hoe u Enocean schakelaar toevoegt aan uw Casambi netwerk bekijkt u eerst deze Youtube

Koppelen aan

Nadat de Enocean schakelaar is toegevoegd aan uw Casambi netwerk kunt u de schakelaar een naam geven bv. 'Schakelaar naast trap'. U kunt lampen, elementen, scenes, groepen etc. koppelen aan iedere knop. De faceplate die u kiest heeft invloed op de werking;

Vier drukknoppen (fabrieks-af)
* Stel: aan knop 1 koppelt u 'Keukenlamp' en aan de andere 3 knoppen 'Iets anders'.
Een korte druk op knop 1 schakelt de keukenlamp aan, een volgende korte druk schakelt hem weer uit. Indien u blijft drukken op knop 1 dimt u de keukenlamp op, laat u los en blijft u daarna weer drukken dimt de keukenlamp neer.

Twee Tuimelschakelaars
* Stel: aan knop 1 koppelt u 'Buitenlichten' en aan knop 2 'Groep 2'.
Een korte druk op knop 1 aan de bovenkant schakelt de Buitenlichten aan, een korte druk op knop 1 aan de onderkant schakelt ze uit. Indien u op knop 1 boven blijft drukken dimt u de buitenlichten op, blijft u onder drukken op knop 1 drukken dan dimt u de buitenlichten neer. Groep 2 wordt op dezelfde manier bediend op knop 2.

Twee drukknoppen
* Stel: aan knop 1 koppelt u 'Alle lampen' en aan knop 2 'Terras heater'.
Een korte druk op de knop 1 schakelt Alle lampen aan, een volgende korte druk op knop 1 schakelt ze weer uit. Indien u blijft drukken dimt u op, laat u los en u blijft daarna weer drukken dimt u neer. Een korte druk op knop 2 schakelt de Terras heater aan, een volgende druk schakelt hem weer uit.

Eén tuimelschakelaar
* Stel: u koppelt 'Scène eten'.
Een korte druk boven schakelt de scène aan, een korte druk beneden schakelt de scène uit. Indien u blijft drukken dimt de scène op tot de maximaal ingestelde waarde in de scène, laat u los en u blijft daarna weer drukken dimt u de scène neer.

Casambi-Enocean-profiel-keuze-2
Twee knoppen, één tuimelschakelaar
* Stel: u koppelt aan knop 1 een scene 'TV kijken' en aan knop 2 een element 'Tuinhuisje'.
De linker zijde van de bedieningswip gedraagt zich als aan-uit schakelaar. Stel dat u op knop 1 een korte druk geeft gaat de scene TV kijken aan, maar wordt tevens direct de rechterzijde van de bedieningswip de dimmer voor die scene. Als u daarna op knop 1 weer een korte druk geeft gaat de scene TV kijken weer uit. Stel dat u direct hierna -dan wel tussendoor- een korte druk geeft op knop 2 dan zal het Tuinhuisje aan gaan (of uit), en zal de rechterzijde van de bedieningswip de dimmer worden voor het Tuinhuisje. De rechterzijde van de wip zal dus telkens de dimmer worden van de laatst gekozen knop aan de linkerzijde.

door kort te drukken op knop 1 Middels en korte druk op knop 1 selecteert u de scene TV kijken en kunt u rechts met + en - schakelen en dimmen. Middels een korte druk op knop 2 selecteert u het Tuinhuisje kunt u rechts met + en - schakelen.

Dimmer en temperatuur (let op; deze functie staat in de app verkeer om getekend)
* Stel: u koppelt de 'Tunable white lamp'.
Een korte druk op knop 1 aan de bovenkant schakelt de lamp aan, een korte druk op knop 1 aan de onderkant schakelt de lamp uit. Indien u blijft drukken op knop 1 aan de bovenkant dimt u de lamp op, blijft u op knop 1 aan de onderkant drukken dan dimt de lamp neer. Rechts kunt u de kleur van warm licht naar koud licht verstellen (K-waarde).

Dimmen uitschakelen (pér knop instelbaar)
Dit is een handige keuze om te voorkomen dat eerder gemaakte scenes versteld kunnen worden en daardoor de volgende keer een ander lichtbeeld zouden laten zien. De keuze is alleen zichtbaar als u een scene koppelt, koppelt u bv. op een andere knop een groep dan is de keuze daar niet zichtbaar.

Aan-uit schakelaar gebruiken (pér Enocean schakelaar instelbaar)
Schakelt u deze keuze in dan vervalt voor alle knopjes de functie van 'korte puls aan / korte puls uit. Het kunnen blijven dimmen houdt stand. Gebruikt u deze functie samen met 'dimmen uitschakelen' dan kan er een toestand ontstaan als bijvoorbeeld;
knop 1=scene 25%  //  knop 2=scene 50%  //  knop 3=scene 100%  //  knop 4=scene UIT

Vervang apparaat
Deze tool geldt voor nagenoeg alle apparaten van Casambi zo ook de Enocean schakelaars. Voorbeeld; Uw Enocean schakelaar is gekoppeld aan allerlei scenes en groepen echter heeft u pech en gaat de schakelaar kapot of uw Enocean afstandsbediening is zoek geraakt. Als u dan op deze regel klikt kunt u direct een nieuwe inleren waarbij alle instellingen van de oude worden overgenomen behalve de naam van de schakelaar, deze dient u opnieuw in te voeren.