Casambi helpdesk

Onze helpdesk is bedoeld voor onze vaste (zakelijke) klanten. Indien u een Casambi gerelateerde vraag, klacht of storing heeft, kunt u contact opnemen met ons en zullen wij u eerst vragen om uw klantnummer opdat u in contact kunt komen met 1 van onze Casambi specialisten die tevens elektricien is. Onze helpdesk bereikt u tijdens de reguliere kantooruren. In noodgevallen mag u buiten deze tijden een mail sturen met een terugbel verzoek doch belt u ons alsjeblieft niet.

Hoe kunnen wij u helpen?

A) Telefonisch onderhoud
Als u contact heeft met 1 van onze Casambi specialisten en u heeft uw vraag kenbaar gemaakt wordt deze behandeld en meestal is er dan een oplossing voorhanden die toereikend is.

B) Casambi Cloud onderhoud
Als het probleem lastiger blijkt kan onze specialist u vragen om de netwerk admin login gegevens, dan wel (als die er niet zijn) het netwerk eerst te 'delen'. U hoeft daarvoor niet perse op klus aanwezig te zijn omdat onze specialist nadat hij/zij is ingelogd in uw netwerk gebruik maakt van de Casambi Cloud waar uw netwerk staat. Op deze manier kan er door ons worden gekeken wat de situatie is, en of er wellicht een verkeerde keuze is gemaakt in de Casambi app tijdens de configuratie. Meestal maakt onze specialist voordat hij/zij in uw netwerk zaken gaat veranderen een 'vast back-up moment'. Dat wordt gedaan omdat (gesteld dat u niet tevreden bent met de oplossing) het netwerk van voor het service moment terug kan worden gezet. De veranderingen die onze specialist maakt in uw netwerk zijn voor u (en anderen die eigenaar van het netwerk zijn) direct zichtbaar. Als het er naar uit ziet dat het probleem is verholpen zal onze specialist uw password en het netwerk 'vergeten' in het device waar mee gewerkt is door ons. U bent natuurlijk vrij om nadien toch uw password te wijzigen.

C) Casambi Cloud-Gateway onderhoud
Als het nodig blijkt dat de lampen in het netwerk ook daadwerkelijk bediend moeten worden kan de specialist vragen of de Casambi gateway open gezet mag worden, dat dient op locatie te geschieden en er dient dan dus iemand nabij het netwerk aanwezig te zijn. Dat hoeft u zelf niet perse te zijn, dat mag ook uw klant zijn. Als onze specialist uw login gegevens van het netwerk heeft gekregen en de gateway staat open dan kan hij/zij lampen bedienen en controleren of scenes, timers etc. correct worden uitgevoerd. Na gereed zal onze Casambi specialist adviseren de Casambi gatway weer dicht te zetten en zal hij/zij uw password en het netwerk 'vergeten' in het device waar mee gewerkt is. U bent natuurlijk vrij om nadien toch uw password te wijzigen.