RSS

Casambi drivers die uw led's voeden met een mA stroomkring (milliampère) zullen altijd trachten de stroomsterkte te behouden.

Voorbeeld;

U heeft twee 500mA led's in serie met ieder een vermogen van 10W.
Gezamenlijk vermogen is dus 20W.

In de onderstaande tabel ziet u dat een TCI Maxijolly SV voor u zou kunnen volstaan. In het rode kader gaat u namelijk in de derde kolom eerst naar '500mA', dat is immers uw led stroomwaarde. Nadien gaat u naar links en ziet u dat de driver uitgang kan variëren tussen minimaal 10V en maximaal 53V. Nog een kolom naar links ziet u dat het maximaal aangesloten vermogen van 26,5W.

STROOM-SELECTIE-TABEL-TCI-MAXIJOLLY-SV


Eerst een klein stukje onderricht inzake een wet;
P = U x I ofwel
VERMOGEN = SPANNING X STROOM ofwel
Watt = Volt x Ampère

De driver zal nadat u er 230V op zet binnen een oogwenk de spanning opvoeren tot hij de stroom van 500mA bereikt. In mijn voorbeeld betekent dit dat de spanning aan de uitgang van de driver zal zijn; U = P / I ofwel U = 20W / 0,5A (500mA) = 40Volt.

Omdat de led's in serie staan meet je over iedere led een spanning van 20V.

------

Gesteld dat u lange draden gebruikt vanaf de driver naar de led's dan treedt er een spanningsverlies op over de lengte van de draad. Het berust op een misverstand dat door dit spanningsverlies de led's minder licht gaan geven. De driver behoudt namelijk het aantal mA dat hij 'wegstuurt' en zal de spanning aan de uitgang gewoon iets verhogen. Dit kan de driver doen totdat hij zijn maximale spanning heeft bereikt. Casambi drivers die lange draden accepteren zijn bijvoorbeeld TCI en ELDOled.

Eerst een klein stukje onderricht inzake een wet;
U = I x R ofwel
SPANNING = STROOM x WEERSTAND ofwel
Volt = Ampère x Ohm.

Stel nu eens dat u nu een koperdraad van 20 meter tussen de driver en de led's gaat zetten en die draad heeft een weerstand van bijvoorbeeld 4 ohm? Die 500mA gaat natuurlijk ook door die lange draad! Wat betekent dit voor uw led's en de lichtopbrengst? Niets! kijk maar;

U = I x R ofwel
U = 0,5 (500mA) x 4 ohm = 2Volt.

De driver zal om die stroom van 500mA te behouden de spanning gewoon opvoeren tot; 40 + 2 = 42 Volt, waarbij de led's niet eens weten dat die lange draad er tussen zit.

Als laatste wil ik u nog melden dat strikt genomen het vermogen (P) in bovenstaande voorbeelden niet in Watts maar in VA uitgedrukt zou moeten worden. In deze blog kunt u dat even naast u neerleggen, maar in een volgende Blog waar ik schrijf over het verschil tussen werkelijke en schijnbare stromen en vermogens wordt dat uitgelegd.

BLOG-foto-Casambi-enabled-products

 

Next Post

  • Irma Lankhaar